tel. 32 292-49-18
lupus1@lupus1.com.pl

Blog

Kiedy zwierzę pokąsa człowieka

Zdarzają się często sytuacje, kiedy człowiek zostaje pokąsany przez zwierzę. Czasami , kiedy próbuje on rozdzielić dwa gryzące się psy lub rzadziej walczące ze sobą koty może zostać ugryziony przez swojego lub obcego zwierzaka. W sytuacji kiedy zranienie jest „do krwi”, czyli została przerwana czy naruszona ciągłość skóry, człowiek powinien udać się niezwłocznie do lekarza. Nie powinno się nic robić na własną rękę. Osoba ugryziona zawsze powinna otrzymać od lekarza surowicę przeciwtężcową. Czasem rany po pogryzieniach szczególnie przez koty goja się z dużym odczynem zapalnym, często bardzo ropieją, ze względu na liczne bakterie obecne na zębach zwierząt. Są to także bakterie beztlenowe, które w małej „zakłutej” rance po zębie kota sieją w tkankach pod skórą ogromne spustoszenie, powodując martwicę tkanek, ból i gorączkę. Człowiek przyjmuje więc antybiotyki, zalecane są maści i okłady, a czasem nawet takie rany wymagają interwencji chirurgicznej, ale o tym zawsze decyduje lekarz medycyny ludzkiej. W sytuacji, kiedy człowiek pokąsany jest przez zwierzę którego nie udało się schwytać lub jego opiekun nie jest znany, konieczne jest podanie serii zastrzyków przeciwko wściekliźnie. Najważniejszą kwestią w przypadku pokąsanego człowieka jest obserwacja psa lub kota w kierunku objawów wścieklizny. Obserwacji takiej podlegają zarówno zwierzęta szczepione jak i nie szczepione przeciwko wściekliźnie. Może odbywać się ona w systemie ambulatoryjnym. Wówczas pies lub kot doprowadzany jest do lekarza weterynarii czterokrotnie co kilka dni, w terminach dokładnie wyznaczonych przez lekarza prowadzącego, który po każdorazowej wizycie wydaje zaświadczenie o wyniku badania. Obserwacja jest postępowaniem administracyjnym, kontrolowanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, do którego przekazywany jest raport o wszystkich wizytach pacjenta podlegającego obserwacji. W przypadku nie dopełnienia obowiązku przyprowadzenia pacjenta na którąś z kolejnych wizyt Powiatowy Lekarz weterynarii powiadamia Policję, która ma prawo doprowadzenia opiekuna wraz ze zwierzęciem do lekarza prowadzącego obserwację. Pies poddany obserwacji powinien być przyprowadzany do przychodni na smyczy i w kagańcu, a jego opiekun powinien znać imię nazwisko i adres osoby poszkodowanej. Wszelkie zmiany zachowania psa lub kota odbiegające od normy muszą być niezwłocznie zgłoszone lekarzowi prowadzącemu obserwację. Zwierzę w trakcie obserwacji nie może być leczony przez innego lekarza, nie może zostać poddany eutanazji. Nie wolno takiego zwierzęcia sprzedać, nie może zostać oddany w posiadanie innej osoby, nie powinno też zaginąć. Gdy zwierzę podejrzane o wściekliznę zachowuje się agresywnie, stanowi zagrożenie dla ludzi podlega obserwacji w zamknięciu, w wyznaczonym ośrodku przygotowanym do całodobowej opieki nad takim zwierzęciem. Jeżeli zwierzę nie było wcześniej szczepione przeciwko wściekliźnie, lub termin szczepienia uległ przedawnieniu, w ostatnim dniu obserwacji pies poddawany jest takiemu szczepieniu. Obowiązek corocznego szczepienia przeciwko wściekliźnie dotyczy psów, ale namawiamy również na szczepienie kotów, które wychodzą na zewnątrz bez opieki (mogą mieć styczność z zarażonymi wścieklizną zwierzętami). Psy szczepimy każdego roku i jest to nakaz urzędowy. Koty wychodzące można szczepić co drugi rok....

powrót

NASI PODOPIECZNI